راهکار افزایش سرمایه «حتوکا»

11:29 - 1400/01/25
شرکت حمل‌ونقل توکا آگهی پذیره‌نویسی عمومی را منتشر کرد.

بر مبنای اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی سهام و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، سرمایه حمل و نقل توکا از مبلغ 206 میلیارد و 148 میلون ریال به 330 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام تعداد 109 میلیون و 776 هزار و 698 سهم  از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی شد.

آگهی مزبور در روزنامه «دنیای اقتصاد» به تاریخ امروز منتشر شد.

راهکار افزایش سرمایه «حتوکا» 6