2 اقدام مجلس برای قیمت مسکن

15:10 - 1400/01/21
2 اقدام مجلس برای مدیریت بازار مسکن چیست.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فارس، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر دولت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در فرصت مقرر قانونی اجرا کند، از ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن ناشی از این قانون مجلس خواهیم بود.

دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است.