7 افزایش سرمایه جدید را بشناسید

15:10 - 1400/01/21
جزییات افزایش سرمایه های جدید اعلام شد.

 به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، جزییات افزایش سرمایه های جدید اعلام شد:

  1. آریا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-169 مورخ 1399/09/22 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/15 در استان بوشهر ،شهر عسلويه به آدرس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، فاز يک پتروشيمي، شرکت پليمر آرياساسول (سهامي عام) برگزار میگردد.  دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.
  2. وگردش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز 068 مورخ 1393/05/12و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/04/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 15,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 526,351,175 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 52,635,117 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/09/30 لغایت تاریخ 1399/10/29
  3. افزایش سرمایه 67 درصدی فولاژ و 33 درصدی در اختیار هیت مدیره تصویب شد
  4. دقاضی از تصویب افزایش سرمایه خبر داد.
  5. افزایش سرمایه در بنیرو  تصویب شد
  6. دسبحان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-109 مورخ 1398/11/20 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/02 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,030,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,330,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 300000 میلیون ریال) در تاریخ 1399/09/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
  7. خاهن گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 2,739,933,750,000 ریال به مبلغ 14,418,606,940,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1399/09/25 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.