رشد اقتصادی مثبت شد + پاسخ همتی

15:08 - 1400/01/21
عبدالناصر همتی درباره رشد اقتصادی چه نوشت.
رشد اقتصادی مثبت شد + پاسخ همتی

دنیای بورس | عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی چه نوشت.

 

 

.