15 شرکتی که افزایش سرمایه میدهد

15:08 - 1400/01/21
افزایش سرمایه های جدید بورسی را بخوانید.

به گزارش «دنیای بورس»، شرکت های بورسی و فرابورسی زیر جزییات افزایش سرمایه را اعلام کردند:

 1. مجوز افزایش سرمایه  47 درصدی «وکار»  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور دستيابي به نسبت مجاز دارايي‌هاي ثابت و افزايش ظرفيت براي توسعة فعاليت‌هاي سودآور صادر شد.
 2. مجوز افزایش سرمایه  79 درصدی  «وسپه»  از محل  انباشته و مطالبات حال شده سهامداران صادر شد.
 3. مجوز افزایش سرمایه  100 درصدی  «لخانه»  از محل   مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سهامداران صادر شد.
 4. مجوز افزایش سرمایه  200 درصدی «کباده»  از محل  سود انباشته صادر شد.
 5. مجوز افزایش سرمایه  150 درصدی  «دلر»  از محل   مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سهامداران صادر شد. دلر جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/30 در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران خيابان ولي عصر پايين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي تلاش برگزار میگردد.  دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.
 6. مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی «آریا» از محل  سود انباشته صادر شد محل آن اجراي طرح احداث واحد پلي اتيلن جديد است.
 7. مجوز افزایش سرمایه  66 درصدی  «فزرین»  از محل  سود انباشته صادر شد محل آن   اجراي طرح خريد 25 دستگاه کاميون و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت سرمايه پذير. «فزرین»  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سعادت آباد خيابان سرو غربي بين ميدان کتاب و چهارراه سرو پلاک 126 طبقه اول برگزار میگردد. دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.
 8. گکوثر هم از افزایش سرمایه خبر داد.
 9. «ونیرو» سرمایه را ثبت کرد؛ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/16 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/16 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 9,350,000 میلیون ریال به‌مبلغ 10,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1150000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/18 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

 10. «کاما» هم سرمایه را ثبت کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-134 مورخ 1399/08/21 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/06 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 10,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 9000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/09/22 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 11. «دتوزیع» با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-149 مورخ 1399/09/02 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/15 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 600,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,200,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 600,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/09/22 لغایت تاریخ 1399/11/21.
 12. «سصفها» افزایش سرمایه میدهد: جلسه هیات مدیره در تاریخ 1399/09/22 برگزار گردید و افزایش سرمایه از محل سود انباشته تصویب و در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت، افزایش سرمایه 150 درصدی از محل سود انباشته به مبلغ 300 میلیارد ریال و سرمایه شرکت از مبلغ 200 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال پس از تهیه گزارش توجیهی و اخذ تاییده حسابرس و بازرس قانونی و سایر تشریفات قانونی انجام خواهد شد.
 13. «واو» هم از تصویب افزایش سرمایه خبر داد.
 14. «هجرت» از تصویب افزایش سرمایه خبر داد.
 15. افزایش سرمایه در «پرداخت» تصویب شد.