همتی درباره واکسن کرونا چه نوشت

15:06 - 1400/01/21
رئیس کل بانک مرکزی درباره واکسن کرونا به شفاف سازی پرداخت.
همتی درباره واکسن کرونا چه نوشت

دنیای بورس | عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره واکسن کرونا به شفاف سازی پرداخت.