خبر مهم بانک مرکزی درباره سامانه نیما

15:06 - 1400/01/21
روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی در خصوص سامانه نیما، از این سامانه دفاع کرد.
خبر مهم بانک مرکزی درباره سامانه نیما

به گزارش «دنیای بورس»، بانک مرکزی در توییتی نوشت: حتی در ایمن ترین بزرگراه دنیا که برای تسهیل رفت و آمد ساخته شده به علت تخلف برخی رانندگان تصادف می شود اما هیچکس جاده را مقصر نمی داند نیما بزرگراهی برای تسهیل ارتباط صادرکنندگان و واردکنندگان است صادر کننده تخلف داشته و مراجع قضایی پیگیر آن است این چه ربطی به نیما دارد؟