یکی از بنیادی‌ترین سهم‌های بیمه‌ای کدام است

15:06 - 1400/01/21
سهم بنیادی یک بیمه‌گر بررسی شد.

بیمه‌نوین که با نماد «نوین» در بازار سرمایه شناخته می‌شود،‌ به‌عنوان هجدهمین شرکت بیمه در جمهوری اسلامی ایران در دی‌ سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد. سرمایه شرکت مبلغ ۲۶۲۴ میلیارد ریال است. بیش از ۸۰ درصد سهام متعلق به سهامداران حقوقی و حدود ۲۰ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی است.

اصلی‌ترین فعالیت‌های شرکت عبارت است از: انجام عملیات بیمه‌ای در تمامی رشته‌های بیمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسوولیت و سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها و ذخایر. تابلو معاملاتی این سهم نشان می‌دهد در حال‌حاضر هر برگ سهم این شرکت ۸۴۴ تومان قیمت دارد و ارزش بازار این سهم ۲هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان است.

این سهم که ۲ میلیارد برگه سهم دارد در یک ماه گذشته حجم معاملاتی برابر با ۲۷ میلیون داشته که تقریبا ۵ برابر حجم مبنای این سهم است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده،‌ این شرکت دارای ۳۳۱ میلیارد تومان سود انباشته است که مبلغ قابل‌توجهی در ترازنامه به‌حساب می‌آید.

بیمه نوین در ۶ماه نخست سال ۹۹ توانسته سود ۱۳۱ تومانی بسازد و به روش TTM با توجه به سود‌آوری ۶ماهه نخست و دو‌برابر کردن میزان سود‌آوری در ۶ ماه احتمال Eps‌سازی ۲۶۳ تومان را داراست که بخش عمده این سود از محل ذخایر فنی است. بیمه‌نوین در ۶ماه نخست سال ۹۸ حدود ۲۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته، اما در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ به مبلغ ۳۵۶ میلیارد تومان؛ به‌عبارتی ۱۳ برابر مشابه قبل درآمد عملیاتی داشته که در نوع خود قابل‌توجه است و شتاب Avarage سود‌سازی این شرکت بالقوه و افزایشی است.

در صورت تحقق پیش‌بینی سود‌سازی ۲۶۳ تومانی به روش TTM میزان P/ E این شرکت حدود ۳/ ۱ خواهد بود که یکی از کمترین و ارزنده‌ترین P/ Eهای عملیاتی بازار سرمایه است. این در حالی است که‌P/ E گروه بیمه‌ای ۲۲ است. همچنین در صورت مالی ۶ماهه این شرکت سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای بیش از ۶ برابر نسبت به ۶ ماهه قبل به‌عبارتی از ۵۶ میلیارد تومان در ۶ماهه ۹۸ به ۳۲۳ میلیارد تومان افزایش داشته که در نوع خود قابل‌توجه است.

بر این اساس بیمه‌نوین یکی از بنیادی‌ترین سهم‌های بیمه‌ای است که افزایش سرمایه آن نیز اعمال شده است بنابراین با توجه به حمایت‌های خوبی که دارد و مقاومت‌های پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود قبل از افزایش سرمایه محدوده ۱۶هزار ریال را تصرف کند،‌ اما باید به مقاومت‌های سهم نیز توجه داشت.