روحانی: فشار حداکثری دوران پایان خودش را طی می‌کند

14:58 - 1400/01/21
روحانی: فشار حداکثری دوران پایان خودش را طی می‌کند.

به گزارش «دنیای بورس»، رئیس جمهور گفت: همه علامت‌ها از آمریکا و جا‌های دیگر دنیا نشان دهنده این است که دنیا فهمیده فشار حداکثری جواب نمی‌دهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش را طی می‌کند و مردم با مقاومت خودشان طعم شیرین تلاش‌های خود را شاهد خواهند بود.

  • لینک این صحبت را اینجا بخوانید.