وزیرنفت: تحریم های جدید تاثیری ندارد

14:58 - 1400/01/21
وزیر نفت مدعی است شایعه سیل جدید تحریم‌ها تاثیری ندارد.

به گزارش «دنیای بورس»، وزیر نفت گفته است: درباره شایعاتی مبنی بر سیل جدید تحریم‌ها علیه ایران باید بگویم تحریمی باقی نمانده است اما این تحریم‌ها تاثیری نداشته، ما نه از تحریم می ترسیم و نه خللی در کار ایجاد کرده است بلکه تنها عزم ما راسخ شده است.