دورنمای قیمت ها در بازار سنگ آهن + نمودار

14:18 - 1400/01/21
تکنیکال قیمت سنگ اهن بررسی شد.
دورنمای قیمت ها در بازار سنگ آهن + نمودار
  • سمانه عاملی | تحلیلگر بازار

روند کلی قیمت هر تن سنگ آهن، صعودی برآورد می‌شود و در چهار هفته گذشته با حدود ۵/ ۵ درصد افزایش از محدوده ۱۰۲ دلار به محدوده قیمتی ۵/ ۱۰۷ دلار رسید. البته در این مدت نوساناتی به سمت پایین تا محدوده ۹۸ دلار داشتیم. با توجه به گذر قیمت سنگ آهن از محدوده ۱۰۶ دلار می‌توان انتظار داشت در هفته‌های آتی این کالا اهداف بالاتری مثل ۱۱۵ دلار یا حتی محدوده ۱۲۰ دلار را دنبال ‌کند که دو محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می‌گوییم.

محدوده ۱۰۹ دلار و محدوده ۵/ ۱۱۱ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت سنگ آهن در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که این کالا به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی، کاهش قیمت را در پیش گرفت، محدوده ۱۶ دلار که ۵ روز کاری قبل از آن عبور کرد می‌تواند به‌عنوان اولین حمایت مطرح شود. علاوه بر این محدوده، منطقه‌های حمایتی ۱۰۰ دلار، ۹۵ دلار و ۹۰ دلار و محدوده خط روند صعودی می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.

روند کوتاه‌مدت – صعودی: در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده  ۱۰۹ دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌کند. این منطقه برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است.

به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده مقاومتی ۱۰۹ دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود.در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۰۶ دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.

روند میان‌مدت – صعودی: در صورت ادامه روند صعودی در میان مدت مهمترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵/ ۱۱ دلار است. شکسته شدن این منطقه به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت افزایش قیمت، محدوده خط روند صعودی میان‌مدت شکسته شده می‌تواند نقش مقاومتی داشته باشد. شکست این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نبود ولی احتمال کاهش قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و روند صعودی را با مشکلاتی مواجه می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت شکسته شدن روند صعودی میان‌مدت به سمت پایین، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۰۰ دلار است. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده حمایتی ۱۰۰ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

روند بلند‌مدت - نزولی شکسته شده: در صورت افزایش قیمت‌ها در بلندمدت، مهمترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۱۵ دلار است. این محدوده برای برخی معامله‌گران به‌عنوان هدف قیمتی مطرح می‌شود. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از این محدوده قیمتی ۱۱۵ دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت شکسته شدن این منطقه به نظر می‌رسد دستیابی به هدف قیمتی ۱۲۰ دلار دور از ذهن نباشد. در صورت کاهش قیمت‌ها، مهمترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۹۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای ادامه کاهش قیمت‌ها افزایش می‌دهد.