تغییرات قیمت دلار چه نشان میدهد + نمودار

13:40 - 1400/01/21
میانگین نرخ دلار در بازار ثانویه از ابتدای سال جاری (1399) تا کنون، 13,966 تومان بوده است.
تغییرات قیمت دلار چه نشان میدهد + نمودار

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از همگام با تحلیل، اختلاف نرخ نیما و سنا در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1399 به حدود 1702 تومان رسید این در حالیست که طی مدت مشابه هفته قبل از آن (مورخ 10 اردیبهشت ماه 1399) برتری نرخ میانگین موزون سنا از نرخ نیما حدود 1563 تومان بوده است؛ لذا طی مدت مذکور، نرخ نیما و میانگین موزون سنا از یکدیگر دورتر شده و در حقیقت شکاف قیمتی بین این دو نرخ طی مدت مذکور به میزان 9 درصد افزایش یافت.