پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس سه شنبه 26 فروردین 99

13:24 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس سه شنبه 26 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولغدر 8,326 8,445 13.31
فاذر 29,495 29,720 9.41
فارس 10,105 10,299 7.98
مرقام 24,370 24,780 5.61
همراه 26,398 25,960 5.45

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فلوله 24,656 24,638 4.93
دارو 43,394 43,354 4.91
کلوند 26,774 26,735 4.86
شبریز 14,947 15,003 4.78
ثمسکن 5,371 5,357 4.74

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
غسالم 138,815 4.25 1.998 هزار میلیارد
رانفور 27,447 2.34 1.506 هزار میلیارد
حکشتی 21,757 2.70 1.37 هزار میلیارد
بکام 77,289 4.22 1.259 هزار میلیارد
تاپیکو 6,132 3.21 1.067 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 10,105 7.98 2,935.48
همراه 26,398 5.45 717.17
کگل 13,094 3.97 657.23
اخابر 8,813 3.87 538.93
کچاد 8,696 3.97 504.59

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,094 0.10
صنوین 49,300 1.00
فیروزه 72,023 0.78
فولاد 5,443 1.45 457.87
شبندر 9,657 4.18 330.74

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غسالم 138,815 4.25 1.148 هزار میلیارد
وصنعت 7,276 3.71 374.379 میلیارد
ونفت 13,532 5.00 338.828 میلیارد
فارس 10,105 7.98 336.118 میلیارد
وملی 122,622 4.27 327.283 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 908 1.73 464.014 میلیارد
وغدیر 6,260 1.13 305.061 میلیارد
وبملت 9,347 1.99 272.245 میلیارد
رانفور 27,447 2.34 216.941 میلیارد
فولاد 5,443 1.45 187.887 میلیارد