گزارش وزارت صمت از سال 98 | قیمت تیرآهن و سیمان چقدر تغییر کرد

13:22 - 1400/01/21
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی رسمی از افزایش ۴۰ درصدی میانگین قیمت تیرآهن و سیمان در سال گذشته خبر داد .

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از شاتا، طبق آخرین آمار وزارت صنعت ، میانگین رشد قیمت تیرآهن (اندازه های ۱۴، ۱۶ و ۱۸) و سیمان ( تیپ ۳۲۵- ۱و تیپ ۲ فله ای) در بهمن ۹۸ رشد متوسط ۴۰ درصدی داشت.

بر اساس این گزارش، قیمت هرکیلو تیرآهن نمره ۱۴ ذوب آهن سال گذشته ۶۷ هزار و ۳۲ ریال بود که در مقایسه با دی ماه همان سال به قیمت ۶۲ هزار و ۳۰۱ ریال  افزایش ۷.۶ درصدی دارد اما نسبت به بهمن ۹۷ که هرکیلو ۵۱ هزار و ۹۴۹ ریال بود، رشد ۲۹ درصدی را ثبت کرد.

 همچنین هرکیلو تیرآهن نمره ۱۶ ذوب آهن ۶۴ هزار و ۹۳۰ ریال در بهمن ۹۸ ارزش داشت و در مقایسه با دی که ۶۰ هزار و ۴۷۴ ریال بود ۷.۴ درصد افزایش یافت، اما در بهمن ۹۷ این نوع تیرآهن هرکیلو ۴۶ هزار و ۱۹۳ ریال قیمت داشت که رشد ۴۰.۶ درصدی را نشان می دهد.

علاوه براین قیمت هرکیلو تیرآهن نمره ۱۸ در بهمن سال گذشته ۶۴ هزار و ۳۷۶ ریال قیمت خورد و نسبت به  دی که ارزش ۵۸ هزار و ۹۲۴ ریالی داشت رشد ۹.۳ درصدی یافت، درحالی که بهمن  ۹۷ هرکیلو تیرآهن نمره ۱۸ به ارزش ۴۱ هزار و ۷۱۸ ریال بود و به این ترتیب ۵۴.۳ درصد رشد قیمت دارد.

تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب آهن در بهمن ۹۸ هرکیلو ۶۰ هزار و ۳۰۲ ریال تعیین ارزش شد و نسبت به دی ماه همان سال که ۵۶ هزار و ۷۶۲ ریال بود، افزایش ۶.۲۴ درصدی یافت و برای بهمن ۹۷ قیمتی ثبت نشده است.

میلگرد آجدار نمره ۱۴ نیز در بهمن سال گذشته هرکیلو گر م ۵۷ هزار و ۵۳۲ ریال بود که در مقایسه با دی  به ارزش هرکیلو ۵۱ هزار و ۷۸۶ ریال، رشد ۱۱.۰۹ درصدی داشت.

میلگرد آجدار نمره ۱۲ هم در بهمن ۹۸ هرکیلو ۵۷ هزار و ۹۵۱ ریال بود و در مقایسه با دی به قیمت ۵۲ هزار و ۳۱۰ ریال  ۱۰.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به بهمن ۹۷ که ۴۱ هزار و ۵۱۶ ریال بود، ۳۹.۶درصد رشد داشت.

همچنین ورق سیاه سه میلیمتری فولاد مبارکه در بهمن پارسال هرکیلو ۷۸ هزار و ۶۱۰ ریال تعیین نرخ شد، درحالی که دیماه ۹۸ به قیمت ۷۲ هزار و ۱۶۰ ریال عرضه شده بود و باین ترتیب ۸.۹۴ درصد افزایش قیمت خورد.

 

قیمت سیمان تیپ یک و دو

براساس آمار وزارت صنعت، قیمت هرتن سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵- ۱ فله ای در بهمن سال گذشته دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۷۰۰ ریال بود و در مقایسه با نرخ دیماه ۹۸ که دو میلیون و ۲۳۷ هزار و ۴۹ ریال بود، رشد ۰.۶ درصدی یافت. اما بهمن ۹۷ نرخ این نوع سیمان یک میلیون ۵۷۷ هزار و ۵۰۸ ریال ثبت شده بود که سال گذشته ۴۲.۶ درصد رشد یافته است.

سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵- ۱ پاکتی در بهمن ماه ۹۸ هر پاکت ۱۴۱ هزار و ۶۹۰ ریال بود و در دیماه همان سال هم هر پاکت ۱۴۱ هزار و ۳۵۷ ریال تعیین قیمت شد و رشد ۰.۲درصدی داشت، در مقایسه با بهمن ۹۷ که هرپاکت ۱۰۳ هزار و ۹۰ ریال بود، رشد ۳۷.۴ درصدی را ثبت کرد.

ضمن اینکه سیمان خاکستری تیپ ۲ فله ای هر تن دو میلیون و ۲۹۱ هزار و ۵۰۸ ریال در بهمن پارسال نرخ داشت و در مقایسه با دی ماه ۹۸ که هر تن دو میلیون و ۲۷۷ هزار و ۵۵۸ ریال بود، رشد ۰.۶ درصدی یافت.

همچنین قیمت این نوع سیمان در بهمن ۹۷ به ازای هر تن یک میلیون ۶۱۳ هزار و ۸۴۴ ریال عرضه شده بود، که سال گذشته ۴۲ درصد رشد قیمت یافته است.

سیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی در بهمن سال گذشته به ازای هر پاکت ۱۴۳ هزار و ۸۰۰ ریال ارزش داشت و نسبت به دیماه ۹۸ هم که ۱۴۳ هزار و ۴۰۵ ریال بود، ۰.۳ درصد افزایش داشت، اما نسبت به بهمن ۹۷ که ۱۰۵ هزار و ۲۵۹ ریال به ازای هر پاکت تعیین ارزش شده بود، ۳۶.۶ درصد رشد دارد.

بهمن ۹۸ یک پاکت سیمان سفید ۵۰ کیلو ی ۲۶۱ هزار و ۱۳۹ ریال بود که در مقایسه با دی ماه نیز که قیمت ۲۶ هزار و ۱۰۵ ریال داشت، ۰.۴۰ افزایش دارد.

همچنین یک کیسه گچ سفید ۴۰ کیلو ی در بهمن سال گذشته ۸۳ هزار و ۹۸۸ ریال قیمت خورد و در مقایسه با نرخ آن در دی ۹۸ که ۸۲ هزار و ۷۶۸ ریال بود، ۱.۴۷درصد رشد دارد.

 

 

.