پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس سه شنبه 13 اسفند 98

13:09 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس سه شنبه 13 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چدن 14,128 14,320 10.90
کحافظ 17,117 17,138 10.11
وساخت 22,296 22,340 9.98
ختور 72,821 72,821 5.00
کگاز 55,338 55,339 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسرام 104,475 104,309 4.85
بکاب 88,492 88,300 4.63
خلنت 81,040 80,504 4.37
خکمک 13,461 13,499 3.97
خفنر 18,818 18,830 3.76

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,160 0.07 2.329 هزار میلیارد
فولاد 4,808 2.78 1.32 هزار میلیارد
حکشتی 18,885 4.27 1.034 هزار میلیارد
ثاخت 4,812 5.00 930.815 میلیارد
وبملت 7,824 2.91 923.919 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 8,869 3.04 1,033.32
فولاد 4,808 2.78 746.75
فملی 7,510 3.43 693.94
پارس 83,578 4.70 618.89
اخابر 6,840 4.80 516.15

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ثاخت 4,812 5.00 769.987 میلیارد
شکلر 27,943 5.00 542.422 میلیارد
حکشتی 18,885 4.27 397.102 میلیارد
وصنعت 4,941 3.93 378.301 میلیارد
رمپنا 14,765 4.89 271.136 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
غمهرا 87,247 2.52 123.38 میلیارد
امین یکم 10,078 0.07 111.823 میلیارد
فسرب 52,499 1.38 89.212 میلیارد
شاراک 15,501 4.56 71.953 میلیارد
کاذر 32,849 5.00 62.489 میلیارد