پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 12 اسفند 98

13:09 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 12 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاذر 31,285 31,293 10.22
کگاز 52,704 52,810 10.03
دزهراوی 19,148 19,211 9.88
شفا 25,459 25,658 9.39
کبافق 39,827 40,231 9.14

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کدما 98,728 98,515 4.73
ثامان 16,797 16,787 4.46
ثاباد 14,337 14,400 3.10
بسویچ 66,650 65,284 3.01
خفنر 19,557 19,364 2.91

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 10,153 0.07 1.93 هزار میلیارد
چکارن 76,883 4.97 1.014 هزار میلیارد
فولاد 4,678 1.63 879.535 میلیارد
شکلر 26,613 5.00 863.721 میلیارد
شپاکسا 25,435 5.00 848.89 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 8,607 4.98 1,609.04
فولاد 4,678 1.63 430.79
اخابر 6,527 4.10 423.78
همراه 17,887 4.65 418.96
فملی 7,260 2.08 415.22

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپاکسا 25,435 5.00 672.62 میلیارد
شکلر 26,613 5.00 623.555 میلیارد
ثاخت 4,583 4.99 535.889 میلیارد
چکارن 76,883 4.97 424.812 میلیارد
ونوین 4,032 4.84 378.187 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
غمهرا 85,105 2.01 127.55 میلیارد
دلر 78,361 4.91 69.315 میلیارد
وپارس 4,756 1.00 66.243 میلیارد
شیران 16,708 0.58 54.401 میلیارد
وپاسار 3,238 3.68 54.138 میلیارد