زمان و مکان مجمع « غمینو »

12:51 - 1400/01/21
زمان و مکان جلسه مجمع صنایع غذایی مینو شرق با دستورکار تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، شرکت صنایع غذایی مینو شرق اعلام کرد، جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1398/12/03 درمحل تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد

 دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه اعلام شد.

توضیحات: مشارکت در ساير شرکتها از طريق تاسيس يا تعهد سهام شرکتهاي جديد يا خريد يا تعهد سهام شرکتهاي موجود در ايران و ساير کشورها.