خرید حقوقی‌ها کدام سهم را از صف فروش به صف خرید رساند؟

12:46 - 1400/01/21
معاملات این هفته نیز با استقبال گرم حقیقی‌ها از خرید سهام پشت سرگذاشته شد. هجمه نقدینگی همچنان مهم‌ترین عامل برای تعیین مسیر سهام محسوب می‌شود. در چنین شرایطی نمادهایی که مورد استقبال حقوقی‌ها قرار گرفته‌اند می‌تواند از نقاط قابل توجه بازار سهام در هفته گذشته باشند. اما جالب‌تر این‌که حقوقی‌ها با خرید پرشتاب در یکی از نمادهای فلزی این سهم را از صف فروش سه‌شنبه به صف خرید چهارشنبه کشاندند.
خرید حقوقی‌ها کدام سهم را از صف فروش به صف خرید رساند؟

دنیای بورس: در جدول زیر نمادها با بیشترین خرید حقوقی در این هفته آورده شده است. نکته جالب توجه این‌که سهام فولاد امیرکبیر کاشان در معاملات این هفته بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها را به خود اختصاص داد. هجمه حقوقی‌ها به سمت این نماد باعث شد که این سهم که در معاملات سه‌شنبه با صف فروش مواجه شده بود با خرید سنگین حقوقی‌ها و ارزش معاملات بیش از 135 میلیارد تومان در این روز از صف فروش جدا شود. استقبال حقوقی‌ها از این نماد در معاملات چهارشنبه نیز ادامه یافت و «فجر» به صف خرید رسید. در ادامه جدول ده نماد با بیشترین خالص خرید حقوقی آورده شده است. همچنین با توجه به استقبال از سهام فولاد امیرکبیر کاشان گزارش ضعیف پاییز و از سوی دیگر عملکرد درخشان ماه دی در دو جدول آورده شده است.

خرید حقوقی‌ها کدام سهم را از صف فروش به صف خرید رساند؟4

شرح حال بنیادی «فجر» در 5 فصل گذشته و دی ماه:

خرید حقوقی‌ها کدام سهم را از صف فروش به صف خرید رساند؟20

خرید حقوقی‌ها کدام سهم را از صف فروش به صف خرید رساند؟12