برنامه مزایده زمین « ثجوان »| قیمت فروش

12:30 - 1400/01/21
تامین مسکن جوانان از فروش زمین خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس»، براساس اطلاعیه کدال، تامین مسکن جوانان اعلام کرد: تعداد دو قطعه زمین همجوار با کاربری مسکونی به مساحت جمعاً 20269 مترمربع به صورت خام واقع در شهر جدید بهارستان - اراضی ضلع جنوب غربی باغ بهارستان با قیمت پایه 12.494 میلیارد تومان از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط مشخص (لینک) می فروشد.