قیمت پایانی تغییر درصد
2,000 28.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 1,960 12.00 0.61
قیمت پایانی 2,000 28.00 1.42
اولین قیمت 2,020
قیمت دیروز 1,972
بازه روز 2,020 1,960
قیمت مجاز 2,031 1,913
بازه هفته 2,054 1,892
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.553 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 141,646
ارزش معاملات 283.349 میلیون
ارزش بازار 5.105 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 140,646 141,646
حقوقی 1,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 4
حقیقی 15 4
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,913 1.092 میلیون 24
0 0 0 1,950 10,000 1
0 0 0 1,995 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65