هیات مدیره بالاخره با تجدید ارزیابی موافقت کرد

« چکاپا » افزایش سرمایه میدهد| در انتظار گزارش کارشناس دادگستری

12:30 - 1400/01/21
گروه صنایع کاغذ پارس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را آغاز کرد . تعیین مبلغ و درصد افزایش سرمایه پس از ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری اعلام میشود.
« چکاپا » افزایش سرمایه میدهد| در انتظار گزارش کارشناس دادگستری

به گزارش «دنیای بورس»،  هیأت مدیره گروه صنایع کاغذ پارس پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجرای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورخ 1398/02/15مجلس شورای اسلامی به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال برای اصلاح ساختار مالی با استفاده از معافیت مالیاتی حکم مقرر در تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه هیأت مدیره مورخ 1398/10/01مورد موافقت قرار گرفت .

در این رابطه تعیین مبلغ و درصد افزایش سرمایه پس از اتمام ارزیابی داراییهای ثابت توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه است که این تصمیم منوط به نتایج حاصل از ارزیابی فوق و حصول کلی شرایط مانند موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط و انجام تمامی اقدامات قانونی مطابق با دستور العمل های آن سازمان خواهد بود .

این مطلب خواندنی را از دست ندهید: انواع افزایش سرمایه را بشناسیم

.