قیمت پایانی تغییر درصد
4,127 12.00 0.29

داده ها

آخرین معامله 4,119 20.00 0.48
قیمت پایانی 4,127 12.00 0.29
اولین قیمت 4,148
قیمت دیروز 4,139
بازه روز 4,227 4,050
قیمت مجاز 6,300 5,700
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1357783
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,786
حجم معاملات 5.83 میلیون
ارزش معاملات 24.063 میلیارد
ارزش بازار 5.429 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.246 میلیون 5.66 میلیون
حقوقی 583,580 170,000
تعداد خرید فروش
مجموع 861 318
حقیقی 859 317
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.707 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,899 4,116 4,120 70,644 1
1 5,000 4,114 4,125 20,000 1
1 2,426 4,113 4,129 23,774 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65