قیمت پایانی تغییر درصد
5,009 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,014 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,009 0.00 0.00
اولین قیمت 4,900
قیمت دیروز 5,009
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,108 4,622
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1647961
تعداد سهام 2.356 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.799 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 96,495 5,010 5,015 143,982 2
1 15,708 5,009 5,019 34,746 1
4 5,732 5,000 5,031 1,015 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65