قیمت پایانی تغییر درصد
7,475 339.00 4.75

داده ها

آخرین معامله 7,306 170.00 2.38
قیمت پایانی 7,475 339.00 4.75
اولین قیمت 7,480
قیمت دیروز 7,136
بازه روز 7,480 7,306
قیمت مجاز 7,492 6,780
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2459275
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 1.346 میلیون
ارزش معاملات 10.062 میلیارد
ارزش بازار 9.834 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.346 میلیون 1.329 میلیون
حقوقی 0 17,455
تعداد خرید فروش
مجموع 85 34
حقیقی 85 33
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 130.476 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 7,305 7,306 20,730 1
1 1,000 7,301 7,370 1,500 1
2 4,000 7,300 7,378 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65