قیمت پایانی تغییر درصد
6,144 292.00 4.54

داده ها

آخرین معامله 6,180 256.00 3.98
قیمت پایانی 6,144 292.00 4.54
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,436
بازه روز 6,490 6,115
قیمت مجاز 6,757 6,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2021376
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 865
حجم معاملات 5.201 میلیون
ارزش معاملات 31.954 میلیارد
ارزش بازار 8.083 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.601 میلیون 3.616 میلیون
حقوقی 1.6 میلیون 1.585 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 383 176
حقیقی 378 173
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 92.16 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,578 6,120 6,189 37,000 2
5 10,930 6,116 6,190 44,350 1
13 124,055 6,115 6,199 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65