قیمت پایانی تغییر درصد
9,758 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,758 0.00 0.00
اولین قیمت 9,350
قیمت دیروز 9,758
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,233 9,259
بازه هفته 10,600 9,134
بازه سال - -
P/E 3210382
تعداد سهام 2.356 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.986 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 9,999 10,000 61,832 1
3 10,650 9,995 10,010 50,157 1
1 619 9,985 10,020 5,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65