قیمت پایانی تغییر درصد
6,460 127.00 2.01

داده ها

آخرین معامله 6,479 146.00 2.31
قیمت پایانی 6,460 127.00 2.01
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,333
بازه روز 6,600 6,328
قیمت مجاز 6,300 5,700
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2125340
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,456
حجم معاملات 7.016 میلیون
ارزش معاملات 45.325 میلیارد
ارزش بازار 8.499 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.547 میلیون 5.928 میلیون
حقوقی 469,385 1.088 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 505 404
حقیقی 502 377
حقوقی 3 27
تغییر حقوقی به حقیقی 3.997 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 6,470 6,479 3,100 1
2 15,500 6,460 6,480 23,050 1
1 2,600 6,450 6,487 17,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65