قیمت پایانی تغییر درصد
5,025 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,025 0.00 0.00
اولین قیمت 4,970
قیمت دیروز 5,025
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,300 5,700
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1653225
تعداد سهام 1.316 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.611 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,000 4,990 4,999 26,919 1
3 8,370 4,980 5,000 188,134 5
1 2,014 4,979 5,001 7,985 16

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65