لایحه بودجه 99/ برآورد از قیمت گاز، برق و گازوئیل در سال آینده

12:20 - 1400/01/21
بر مبنای لایحه بودجه 99، برآورد از قیمت گاز، برق و گازوئیل در سال آینده منتشر شد.

به گزارش «دنیای بورس»، بررسی ارقام لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد که دولت پیشبینی افزایش درآمد بیش از 31 هزار میلیارد تومانی را از محل فروش داخل فرآورده‌های نفتی داشته است. البته این درآمد در بخش یارانه‌ها منعکس شده و معادل افزایش هزینه معیشتی (یارانه‌های نقدی پرداختی اخیر) را منعکس کرده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد دولت پیشبینی افزایش هیچ‌گونه نرخی را درگازوئیل نداشته است. مبلغ فروش فرآورده‌های داخلی در حساب یارانه‌ها حدود 77 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با احتساب مصرف داخلی بنزین و گازوئیل و قیمت‌های کنونی به نظر می‌رسد تغییری در این بخش ایجاد نشود. البته باید گفت این احتمال وجود دارد که افزایش نرخ معقولی در بخش گازوئیل وجود داشته باشد و این بخش به حساب شرکت‌های دولتی یا حساب مستقیم دولت در دیگر سرفصل‌های بودجه منتقل شود.

احتمال افزایش 20 درصد قیمت گاز مصرفی را می‌توان برای سال آینده بر اساس لایحه بودجه 99 داشت. دریافتی از فروش داخلی گاز طبیعی در قانون بودجه 98 حدود 25 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در لایحه بودجه 99 به حدود 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین دریافتی از فروش برق از حدود 22 هزار میلیارد تومان به حدود 24 هزار میلیارد تومان در حساب یارانه‌ها رسیده است که احتمال افزایش نرخ 10 درصدی را با فرض عدم تغییر مصرف کشور در برآوردهای دولت در محاسبه این بخش می‌توان داشت. البته بار دیگر تاکید می‌شود با توجه به ساختار بودجه احتمال افزایش نرخ و انتقال آن به حساب بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد.