« ثغرب » به دنبال افزایش سرمایه

12:06 - 1400/01/21
گزارش توجیهی افزایش سرمایه سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به تصویب هیات مدیره رسید.

کدال: گزارش توجیهی هیات مدیره سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب در راستای افزایش سرمایه «ثغرب» از 90 میلیارد تومان به 120 میلیارد تومان منتشر و محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی اعلام شد. این گزارش توجیهی در 29 مهرماه به تصویب هیات مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

.