زمان ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه افزایش سرمایه شرکت‌ها

11:57 - 1400/01/21
اصلاحیه آیین‌نامه افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به زودی ابلاغ می‌شود.

سنا: حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در خصوص تازه‌ترین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: طبق ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب هیات وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات بر درآمد نبوده و شرکت‌ها می‌توانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ ها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند.

به گفته وی اما طبق ماده ۱۰، افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از این محل و انتقال به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

امیری تاکید کرد: در سال جاری هم با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس) افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای همه شرکت‌ها مجاز بوده و به استناد ماده ۱۴ مقرر شد از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد. مشروط بر اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود. این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر خواهد بود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تصریح کرد: با توجه به مغایرت در متن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مقرر شده متن آیین‌نامه اجرایی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

امیری در ادامه هم عنوان کرد: به این ترتیب، سازمان بورس نظرات لازم برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی را جهت بهرمندی حداکثری شرکت ها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده و متن پیشنهادی اصلاحیه در مرحله طرح در جلسه هیئت وزیران بوده که بزودی و ظرف چند روز آینده تصویب و برای اجرا ابلاغ و به اطلاع کلیه ناشران، سهامداران و فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.

.