اجماع 63 گروه تحلیلی از سودآوری 91 شرکت منتشر شد

ذره‌بین 63 گروه تحلیلی روی سودآوری 5 صنعت (بخش چهارم)

11:49 - 1400/01/21
دور جدید اجماع تحلیل‌گران بورسی از 91 شرکت و متغیرهای کلان منتشر شد. در این گزارش برآورد تحلیل‌گران از سودآوری صنایعی مانند مخابرات، رایانه، دارویی‌ها، بانک و تامین مالی و حمل و نقل آورده شده است. نسبت قیمت به درآمد گروه مخابرات از میانگین تاریخی خود فاصله گرفته است که نشان از وجود بهانه دیگر برای داغ کردن سهام این گروه دارد. در میان دارویی‌ها نیز رشدهای مداوم قیمتی باعث نزدیک شدن نسبت قیمت به درآمد انتظاری تحلیل‌گران به مرتبه 10 شده است که بخش قابل توجهی از انتظارت آتی را پیش‌خور کرده است.
ذره‌بین 63 گروه تحلیلی روی سودآوری 5 صنعت (بخش چهارم)

دنیای بورس: دارویی‌ها در میان نمادهای با بیشترین بازدهی از ابتدای سال قرار دارند. بعضا انتظارات مازاد در این گروه مشاهده می‌شود که بر اساس الگوی دوره تورمی پیشین در ذهن معامله‌گران شکل گرفته است؛ اما به تدریج در حال پیش‌خور شدن خوشبینانه‌ترین انتظارت در این گروه هستیم. در گروه رایانه نیز همچنان نسبت قیمت به درآمد و چشم‌انداز سودآوری صنعت چندان مناسب نیست. در گروه حمل و نقل نیز به نظر می‌رسد نمادهای گروه بخش اعظمی از رشد سودآوری به واسطه رشد نرخ دلار را پیش‌خور کرده و حتی از واقعیت‌های سودآوری سبقت گرفته‌اند.

ذره‌بین 63 گروه تحلیلی روی سودآوری 5 صنعت (بخش چهارم)19