انتشار اوراق سلف موازی میعانات گازی

11:47 - 1400/01/21
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد میعانات گازی توسط شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به ارزش 500 میلیاردتومان خبر داد.

دنیای بورس: حسینی‌مقدم با اشاره با اینکه این اوراق امروز چهارشنبه منتشر می‌شود، هدف از انتشار این اوراق را تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان اعلام کرد. وی افزود: این اوراق یکساله، قابل معامله در بورس انرژی و معاف از مالیات بوده و هر ورقه سلف معرف ارزش ریالی یک بشکه میعانات گازی در روز عرضه اولیه اوراق سلف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت اشاره کرد: امکان تسویه این اوراق از دو طریق تحویل فیزیکی میعانات گازی یا تسویه نقدی قرارداد سلف در سررسید وجود دارد و طبق طراحی صورت‌گرفته، این اوراق قابلیت اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی را در سررسید یکساله اوراق به ترتیب برای سرمایه‌گذاران و شرکت توسعه نفت صبای کنگان دارد.

حسینی‌مقدم اظهار کرد: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان بازارگردان، نقدشوندگی اوراق را تا سررسید آن با سود حداقل 17.5 درصد سالانه به‌صورت روزشمار تضمین کرده است همچنین از دیگر مزایای این اوراق برای سرمایه‌گذاران، امکان کسب سود مازاد بر حداقل تضمین شده تا نرخ ۱۹ درصد در صورت افزایش قیمت میعانات گازی است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان مشاور پذیرش، متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان این اوراق ایفای نقش می‌کند. همچنین شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان ضامن و شرکت کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت فروش این اوراق را بر عهده دارند.