روند تغییرات در مانده تسهیلات بانکی

11:36 - 1400/01/21
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۴.۲ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان فروردین ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.

بانک مرکزی: گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان فروردین ماه امسال حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بیش از 2082.5هزار میلیارد تومان شد که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 405.8 هزار میلیارد تومان (۲۴.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 15.17 هزار میلیارد تومان (۰.۷ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

مانده کل تسهیلات بیش از 1510.72 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 230.64 هزار میلیارد تومان (۱۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل 1.7هزار میلیارد تومان (۰.۱ درصد) افزایش داشت. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 980.88 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 5.13 هزار میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۸ درصد است که نسبت به پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۳ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۷ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶.۴ درصد است.

بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده وعمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

روند تغییرات در مانده تسهیلات بانکی12

روند تغییرات در مانده تسهیلات بانکی0