چگونه عملکرد کالسیمین در فصل نخست سال دلنشین‌تر می‌شد؟

55 تومان سود پنهان بهار «فاسمین»

11:35 - 1400/01/21
عملکرد شرکت کالسیمین روز گذشته روی «کدال» قرار گرفت. این شرکت در فصل نخست سال 98 موفق به تحقق سود 99 تومانی شده است. با این حال بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی این شرکت نشان از پتانسیل شناسایی سود بیشتر در این شرکت دارد.
55 تومان سود پنهان بهار «فاسمین»

دنیای بورس: در بررسی دقیق‌تر سودآوری کالسیمین باید به دو نکته ویژه توجه داشت. نخست این‌که مبلغ فروش کالسیمین نسبت به عملکرد ماهانه تجمعی بهار (گزارش فروش خرداد) رشد 39 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. یکی از نکات عجیب در عملکرد ماهانه شرکت کالسیمین که پیش از این توجه «دنیای بورس» را به خود جلب کرده بود نرخ پایین فروش شمش روی در سه‌ماه نخست بود. انتظار برای انعکاس این موضوع در صورت‌های مالی بهار وجود داشت. در شرایط کنونی مبلغ اضافه‌شده به فروش صادراتی در نتیجه افزایش نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بوده است. با این حال همچنان به نظر می‌رسد شرکت حالت محافظه‌کارانه را در ارائه صورت‌های مالی نگه داشته است و این در حالی است که این سود با توجه به نرخ کنونی ارز قطعی به نظر می‌رسد.

در نتیجه همچنان به نظر می‌رسد بخشی از سود فاسمین در این بخش پنهان شده است. بر اساس گزارش تفسیری هیئت مدیره ضمیمه صورت‌های مالی سه‌ماه نخست میانگین نرخ دلار در بهار برای فروش صادراتی حدود 11200 تومان و میانگین نرخ هر تن شمش روی صادراتی حدود 2793 دلار بوده است. بر این اساس نرخ هر تن شمش صادراتی بیش از 31 میلیون تومان بوده است که نسبت به نرخ کمتر از 26 میلیون تومانی صورت‌ مالی بهار اختلاف چشم‌گیری را نشان می‌دهد. اما این سود کجاست؟

اگر موارد مطرح‌شده در گزارش تفسیری صحیح باشد باید گفت کالسیمین در شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز بسیار محافظه‌کارانه عمل می‌کند. به نظر می‌رسد در پایان بهار با توجه به فروش  صادرات بیش از 11 هزار و 500 تنی شمش روی در این فصل دارایی‌های ارزی شرکت به شدت افزایش یافته است. در این شرایط به جای در نظر گرفتن نرخ تسعیر 11 هزار و 200 تومانی در دسترس شرکت، احتمالا برای رعایت اصل محافظه‌کاری نرخ کمتر از 10 هزار تومان لحاظ شده است. به این ترتیب همچنان نرخ فروش صادراتی این شرکت در صورت مالی بهار از انتظارات کمتر است.

در این خصوص کالسیمین در پایان سال 97 حدود 22 میلیون دارایی ارزی با نرخ 8300 تومان داشت؛ بر اساس صفحه پایانی یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 97. در حالی‌که این دارایی ارزی با توجه به نرخ‌های کنونی می‌توانست سود حدود 33 تومانی را برای این شرکت به همراه داشته باشد اما در حالت محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد این سود پنهان شده است.

علاوه بر این اگر نرخ فروش صادراتی هر تن شمش روی حدود 2700 دلار (به منظور رعایت ریسک کمتر از اعداد اعلامی در گزارش تفسیری در نظر گرفته شده است) باشد، به ازای فروش 11 هزار و 500 تن شمش روی حدود 31 میلیون دلار درآمد ارزی برای شرکت ایجاد شده است. این درآمد ارزی با نرخ تسعیر حدود 11 هزار تومان (حالت محافظه‌کارانه) معادل مبلغ 341 میلیارد تومان است که 44 میلیارد تومان بیشتر از درآمد صادراتی صورت‌های مالی بهار است. در نتیجه حدود 22 تومان سود به ازای هر سهم نیز از این محل باید به صورت‌های مالی کالسیمین اضافه شود؛ در مجموع 55 تومان سود به ازای هر سهم.

در چنین شرایطی باید در انتظار اعلام این سود در دوره‌های بعدی بود یا این‌که باید توضیحات مبسوط شرکت در خصوص علت اختلاف شدید صورت‌های مالی با واقعیت را باید انتظار داشت. در پایان باید به موجودی 11639 تنی شمش روی در پایان بهار برای این شرکت اشاره کرد که همچنان امکان درخشش کالسیمین را در فروش ماهانه فراهم می‌آورد.

 

 

.