ترین‌های فرابورس چهارشنبه (12 تیر)

11:32 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (12 تیر)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دتولید 3,930 3,920 19.20
غدیس 8,780 8,925 11.20
کشرق 25,371 25,754 8.61
بمپنا 26,313 26,313 5.00
حخزر 13,894 13,894 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
افرا 7,197 7,145 4.31
نطرین 19,588 19,690 4.31
قچار 33,637 33,535 3.71
ولشرق 2,407 2,420 3.10
گوهران 1,865 1,870 2.97

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 25,142 0.23 353.131 میلیارد
ذوب 1,736 0.40 259.466 میلیارد
سمگا 7,579 2.74 163.663 میلیارد
آکورد 19,710 0.07 134.972 میلیارد
غشهداب 3,601 3.95 132.142 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 19,710 0.07 53.458 میلیارد
غشهداب 3,601 3.95 52.503 میلیارد
شبصیر 17,830 4.67 35.795 میلیارد
شاوان 29,092 3.77 15.906 میلیارد
بمپنا 26,313 5.00 10.384 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 25,142 0.23 33.063 میلیارد
کوثر 4,922 3.99 14.203 میلیارد
کگهر 16,037 0.12 7.613 میلیارد
دی 2,569 3.88 7.268 میلیارد
ساینا 18,841 3.86 5.771 میلیارد