ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه‌ها

11:30 - 1400/01/21
سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را برای اجرا ابلاغ کرد.

دنیای بورس: طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا نیز بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه برای شرکت‌های مشمول ۱۴۱ قانون تجارت براساس صورت‌های مالی سال ۹۶ تا پایان پایان سال ۹۸ نیز تمدید شده است. طبق این بخشنامه افزایش سرمایه از این محل فقط یکبار در هر ۵ سال امکان پذیر است.

ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه‌ها12

 

.