اعلام برنامه افزایش سرمایه در مجمع  « غمهرا »

11:29 - 1400/01/21
تولیدی مهرام به دنبال افزایش سرمایه از محل سودانباشته و آورده نقدی است.

پاسارگاد تحلیل: در مجمع سالانه تولیدی مهرام به 3 نکته مهم اشاره دارد:

 1. افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و آورده نقدی.

 2. بهره برداری از خطوط جدید نصب شده بابت توليد ظروف پت.

3. پس از توقف تولید در شرکت ایرانیت مشکلات آن در زمینه تامین اجتماعی، دارایی و مالیاتی وجود داشت که با سازمان امور مالیاتی تسویه کامل و یا تامین احتماعی در حال تسویه است. علاوه بر این بخشی از مطالبات کارگری پرداخت شد. از سوی دیگر بدهی ایرانیت به 270میلیارد ریال می رسد.