آمار جدید از حق بیمه « بپاس »

11:27 - 1400/01/21
بیمه پاسارگاد در مجمع سالانه در حالی به ازای هر سهم 18 تومان سود داد که گزارش جدیدی ازعملکرد این شرکت منتشر شد.

دنیای بورس: مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بیمه پاسارگاد به ریاست معصوم ضمیری؛ نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت برگزار شد و علی اکبر امین تفرشی و عباس کفافی به‌عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان به‌عنوان منشی جلسه، وی را در برگزاری مجمع همراهی کردند. همچنین بر اساس عملکرد سال مالی ۱۳۹۷و صورت‌های مالی ارائه شده، عایدی هر سهم EPS 88.7 تومان تعیین شد و مبلغ 18 تومان سود نقدی برای هر سهم تخصیص یافت.

بیمه پاسارگاد در سال مالی ۱۳۹۷ با صدور بیش از ۴میلیون و ۷۰۰ هزار فقره بیمه‌نامه بیش از 2.33 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که این رقم نسبت به سال قبل ۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین میزان خسارت پرداختی این شرکت در سال ۱۳۹۷ بیش از 751.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشت.