افزایش سه برابری مجوزهای افزایش سرمایه

11:15 - 1400/01/21
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، کل مجوزهای افزایش سرمایه صادره از سوی این سازمان را در سال ۹۷، بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

سنا: علی بیگ‌زاده میلانی ضمن اعلام افزایش حدود سه برابری مجوزهای افزایش سرمایه تصریح کرد: این رقم در سال ۹۶، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. وی دلیل این افزایش را افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی بر اساس بند «ز» قانون بودجه سال ۹۷ و تمایل بیشتر شرکت‌ها به افزایش سرمایه از محل سود انباشته به دلیل مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مشوق مالیاتی سود تقسیم نشده دانست.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین رقم افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال ۹۷ را مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم حاکی از افزایش پنج برابری نسبت به سال ۹۶ بوده است. بیگ‌زاده درخصوص معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته به پیگیری سازمان بورس برای تمدید این مصوبه در سال ۹۸ اشاره و اظهار کرد: البته تغییراتی در جهت هدفمندی این مشوق انجام خواهد گرفت و قطعیت موضوع منوط به تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح است که سازمان پیگیر این موضوع خواهد بود. به‌رغم حجم زیاد کار، تمام در‌خواست‌های افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سال گذشته، در سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت و مجوزهای مربوط برای برگزاری مجمع و مرجع ثبت شرکت‌ها در سال ۹۷ صادر شد.