دلیل صدور مجوز برای واردات شکر در سال ٩٨

11:04 - 1400/01/21
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، از صدور مجوز برای واردات ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر در سال ٩٨ خبر داد.

مهر: یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز برای واردات ۴۰۰ تا ۶۰ هزار تن شکر در سال ٩٨ توسط کارخانه‌های چغندر قند خبر داد. وی با بیان اینکه واردات این کالا توسط کارخانه‌ها، در سال جاری ممنوع بوده است، گفت: دلیل این امر، کاهش ٣٠ درصدی تولید نیشکر در استان خوزستان است.

به دلیل عدم تامین حقابه کشاورزان خوزستانی، تولید نیشکر از ٩٠٠ هزارتن به ۶۰۰ هزارتن کاهش یافته که این میزان تولید، نیاز سه ماهه اول سال ٩٨ را تامین می‌کند؛ اما برای سه ماهه دوم باید واردات انجام شود تا نیاز بازار تامین شود. این مقادیر در سه ماهه اول ٩٨ وارد کشور می‌شود.