تصمیم سخت دولت برای پایتخت

11:04 - 1400/01/21

وزارت راه و شهرسازی دو سال قبل مطالعه مفصلی در این رابطه انجام و نتیجه آن را به شورای مذکور ارائه داد. طی این مطالعه نظر کارشناسی وزارت راه و شهرسازی این طور اعلام شد که مشکل تهران با انتقال پایتخت حل نمی‌شود، بلکه باید تحت یک نظام واحد مدیریت شهری برای ساماندهی مجموعه شهری تهران تصمیماتی اتخاذ و برنامه‌هایی اجرا شود تا از بارگزاری ناهماهنگ در این مجموعه شهری جلوگیری شود. در این مطالعه همچنین توسعه حمل و نقل ریلی در مجموعه شهری تهران به‌عنوان شاه‌کلید ساماندهی پایتخت مطرح شد. نظر وزارت راه و شهرسازی این بود که در این صورت سکونت در شهرهای اطراف تهران خواهان پیدا می‌کند و شرایط فعلی که در آن شهرهای جدید صرفا کاربری خوابگاهی دارند، تغییر خواهد کرد؛ به این ترتیب تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی به سبک‌سازی تهران خواهد انجامید. با این حال از آن زمان تاکنون تمام جلسات شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور بی‌نتیجه بوده و حتی موضع رسمی این شورا در قبال مطالعه مذکور اعلام نشده است. در جلسه دیروز هم که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران برگزار شد، بار دیگر بر ضرورت توسعه حمل و نقل همگانی در مجموعه شهری تهران تاکید شد. در این جلسه همچنین رضا اردکانیان، وزیر نیرو با تاکید بر اینکه باید نگاهی کلان به موضوع ساماندهی تهران و انتقال مرکز سیاسی از پایتخت داشته باشیم،‌ گفت: اگر همه مسائل و موضوعات به‌طور جامع موردتوجه قرار نگیرد، هرگونه ساماندهی می‌تواند منجر به افزایش دوباره جذابیت پایتخت شده و زمینه را برای مهاجرت بیشتر به تهران فراهم کند.  در ادامه جلسه مقرر شد دبیرخانه شورا با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط، مطالعات، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی را بررسی و نتیجه را در جلسه آتی شورا مطرح کند.