الگوبرداری شهردار از ترافیک پاریس

11:02 - 1400/01/21

پیروز حناچی که پیش از این هم بارها دیدگاه‌های خود درباره اولویت‌های شهر را عنوان کرده بود، در همایش ترافیکی مذکور یک گام جلوتر آمد و مصداقی از یک الگوی موفق ترافیکی را تشریح کرد.به اعتقاد وی، با الگوگیری از شهرهایی همچون پاریس می‌توان توسعه شهر را به نحوی دنبال کرد که پیاده‌ها و استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی در مقایسه با کاربران خودروهای شخصی در اولویت قرار بگیرند. وی معتقد است مرکز شهر باید به تسخیر پیادگان درآید و از سلطه خودروهای شخصی خارج شود. حناچی با تاکید بر اینکه در پاریس هرگز تولید خودرو محدود نمی‌شود، گفت: ۱۳ میلیون خودرو در شهر پاریس تردد می‌کند و منعی برای شماره‌گذاری خودروهای جدید نیست، اما شهردار پاریس از اصطلاح «نقره‌داغ» استفاده و عنوان کرده که استفاده‌کنندگان از خودروی شخصی را نقره‌داغ می‌کند، به این ترتیب که تا حد ممکن اولویت تردد در عرصه‌های شهر را به حمل و نقل عمومی و پیادگان می‌دهد. در نتیجه استفاده‌کنندگان از خودروهای شخصی ناگزیر به تحمل ترافیک سنگین هستند.به گفته وی، محور برنامه‌های موفق در این حوزه، کاهش سرعت خودروهای شخصی است، به نحوی که عمده عرصه شانزلیزه به‌عنوان یک خیابان مهم به پیاده‌ها اختصاص یافته و برای خودروها یک معبر باریک آن‌هم با سنگ‌فرش درنظرگرفته شده که رانندگان را مجبور به کاهش سرعت به زیر ۳۰ کیلومتر می‌کند. حناچی علاوه بر اینکه به مدیران شهرداری و تصمیم‌سازان ترافیکی در شورای شهر سرمشق داد، به ارائه تعریف صحیحی از «امنیت شهر» پرداخت. به گفته وی، امنیت شهری که با امنیت جنایی متفاوت است، یعنی هر شهروند در هر ساعتی از شبانه‌روز بتواند بدون دغدغه به فضاهای شهری مراجعه کند. چنین امنیتی با حضور پلیس فراهم نمی‌شود، بلکه حضور جمعیت در فضاهای شهری آن را فراهم می‌کند. وی یادآور شد: پل طبیعت که دو بوستان در دو سوی تپه‌های عباس‌آباد را به یکدیگر متصل کرده، مصداق موفقی از ارتقای امنیت در فضاهای شهری به دنبال تقویت حضور جمعیت در آنجاست.