کشورهای بریکس نظام پرداخت اختصاصی ایجاد می‌کنند

11:02 - 1400/01/21

 این سیستم شبیه به نظام پرداخت موجود اپل‌پی و سامسونگ‌پی خواهد بود و به مشترکان این امکان را خواهد داد که از طریق تلفن همراه خود و بدون محدودیت ارزی پول خود را جابه‌جا کنند. قرار است یک ساختار ابری، نظام‌های پرداخت کشورهای عضو بریکس را به یکدیگر متصل کند. این نظام پرداخت به‌صورت آزمایشی در آفریقای جنوبی طی ماه آوریل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته معاون صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، قرار است در سایه ایجاد این سیستم، وابستگی این کشورها به موسسات پرداخت بین‌المللی کاهش یابد و این مساله از منظر مناقشات ژئوپلیتیک بسیار مهم است. بانک‌های مرکزی کشورهای بریکس در کنار اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در حال همکاری برای ایجاد یک نظام پرداخت مستقل از غرب هستند. هم‌اکنون هر کدام از این کشورها نظام پرداخت مستقلی دارند که به‌عنوان مثال در روسیه نظام پرداخت میر، در چین یونیون‌پی و در هند رو‌پی است.