بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد

رونمایی از بسته تشویقی بازگشت ارز صادرات

10:51 - 1400/01/21
بانک مرکزی جزییات بسته تشویقی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد می‌کنند را رونمایی کرد.
رونمایی از بسته تشویقی بازگشت ارز صادرات

بانک مرکزی: بانک مرکزی در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل‌‌های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، کمیته سیاست گذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات موارد جدول پیوست را مصوب کرد.

1. اعتبار این مصوبه و ضوابط اعلامی در آن تا پایان سال ۱۳۹۷ است.

2. همه مفاد سایر مصوبه‌های مرتبط همچنان به قوت خود باقی است.

3. رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط به ثبت همه اطلاعات توسط بانک و صرافی‌های مجاز در سامانه نیما و سنا حسب مورد خواهد بود.

4. صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند علاوه بر موارد فوق در صورت نیاز به تخصیص و تأمین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

در همین رابطه نیز بخوانید: صادرکنندگان متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات تشویق می‌شوند

رونمایی از بسته تشویقی بازگشت ارز صادرات4