توسط بانک مرکزی و با هدف تامین نیاز قطعه‌سازها اعلام شد

شرایط وام به ایران خودرو و سایپا

10:48 - 1400/01/21
بانک مرکزی شرایط اعطای تسهیلات به ایران خودرو و سایپا برای تامین قطعه سازان توسط ۱۲ بانک بورسی و دولتی را اعلام کرد.

دنیای بورس: مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ، پیرو نامه‌های مختوم در ۷ بهمن ماه در خصوص اعطای تسهیلات به ایران خودرو و سایپا با ارسال تصویر نامه محرمانه ۱۶ بهمن وزارت صنعت در خصوص معرفی قطعه‌سازان به مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، سینا و سامان اعلام کرد: براساس تصمیم‌های متخذه مقرر شد بانک‌های عامل تسهیلات دهنده و آسان به صورت انفرادی و خارج از سندیکا نسبت به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مورد نظر در چارچوب سهمیه در نظر گرفته شده و صرفا برای تخصیص منابع موصوف به قطعه‌سازان طرف قرارداد دو خودروساز اقدام کنند. قراردادهای مربوط باید به اسم دو خودروساز و به نفع قطعه‌سازان باشد و از انعقاد قرارداد سه جانبه (بین قطعه ساز، خودروساز و بانک) خودداری شود.

شرایط وام به ایران خودرو و سایپا17