بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه

10:48 - 1400/01/21
بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

بانک مرکزی: آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی) به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری افزایش یافت و به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید.

 این در حالی است که این بدهی در اسفندماه سال گذشته حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان و در آبان‌ماه سال گذشته ۶۳ هزار میلیارد تومان بود که به این ترتیب بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به اسفند ۹۶، برابر ۲۶.۷ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۵.۷ درصد افزایش یافت.

 مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۴۸.۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۲۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.  از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز با افزایش ۳.۶ درصدی از ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

 میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی در آبان‌ماه سال جاری به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بدهی این بخش در اسفند سال گذشته که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۴.۳ درصد افزایش یافت. بدهی شرکت‌ها و موسسههای دولتی به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز ۹ درصد افزایش پیدا کرد؛ به طوریکه این بدهی در آبان سال گذشته ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان بود.