بخشنامه بورس اوراق بهادار تهران اعلام شد

تعیین کارمزدهای جدید در بازار سهام

10:32 - 1400/01/21
کارمزدهای معاملاتی، تسویه نهایی و اعمال ابزارهای مشتقه بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای اطلاعیه جدید به تناسب تغییر کردند. میزان سقف کارمزد و بحث مالیات ابزارهای مشتقه در اطلاعیه جدید نیز تعیین تکلیف شده است.
تعیین کارمزدهای جدید در بازار سهام

دنیای بورس: براساس اطلاعیه جدید بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار کارمزدهای معاملاتی، تسویه نهایی و اعمال ابزارهای مشتقه بورس اوراق بهادار تهران تغییر کردند. در این اطلاعیه مقرر شده است کارمزد حق نظارت سازمان در معاملات قراردادهای آتی سبد سهام از زمان راه‌اندازی تا زمان توسعه معاملات ابزار مربوطه معاف شد (در حال حاضر صفر است)، ولی پس از توسعه معاملات (طبق نظر سازمان) براساس نرخ مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار اخذ می‌شود.

سقف کارمزد در تمامی ابزارهای مشتقه برای همه ارکان از هر طرف معامله، 20 میلیون تومان تعیین شد. همچنین معاملات همه ابزارهای مشتقه معاف از مالیات است.

تعیین کارمزدهای جدید در بازار سهام13

تعیین کارمزدهای جدید در بازار سهام2

تعیین کارمزدهای جدید در بازار سهام13