اولویت‌ بانک‌ها در دو ماه پایانی سال

10:26 - 1400/01/21
نتیجه جلسه ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی با بانک‌ها و چند اولویت برای ماه‌های پایانی سال اعلام شد.

بانک مرکزی: بانک مرکزی اعلام کرد جلسه عبدالناصر همتی با جمعی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با توجه به مشکلات تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با محوریت حمایت از تولید جهت حفظ اشتغال و افزایش تولید تشکیل شد.

 در این جلسه ضمن مرور سهم تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام شد که بانک‌ها همواره نقش پیشروی عمده را در تامین مالی بخش‌های تولیدی داشته‌اند، مدیران عامل بانک‌ها با توجه به سهم بالای سیستم بانکی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به اولویت قایل شدن در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اعلام حمایت کردند.

مقرر شد در ماه‌های پایانی سال موضوع‌هایی از قبیل اولویت قرار گرفتن تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی به‌منظور حمایت از تولید، اولویت قرار گرفتن تامین مالی بنگاه‌های پیشتاز و موثر در زنجیره تولید و اعطای تسهیلات و تامین مالی بنگاه‌ها با محور افزایش سهم تولید مورد توجه بانک‌ها قرار گیرد.