میزان عرضه ارز پتروشیمی‌ها در نیما

10:25 - 1400/01/21
از ابتدای امسال تا 14دی ماه مبلغ 6 میلیارد و 650 میلیون دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها در چرخه اقتصادی کشور عرضه شده که حدود 6 میلیارد دلار از آن به سامانه نیما اختصاص دارد. به ادعای فعالان پتروشیمی‌ها به همه تعهدات خود برای عرضه ارز صادراتی عمل کرده‌اند.

ایرنا: احمد مهدوی ابهری؛ دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی با تشریح جزئیات عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در چرخه اقتصاد کشور گفت: از مبلغ 6 میلیارد و 650 میلیون دلار عرضه شده، حدود 650 میلیارد دلار مربوط به پیش از راه اندازی سامانه نیما و 6 میلیارد دلار نیز پس از راه اندازی سامانه نیما بوده است. در این میان البته پیش بینی شده پتروشیمی‌ها در سال 97 حدود 12 میلیارد دلار صادرات داشته باشند که تاکنون حدود 8.1 میلیارد دلار از آن انجام شده است.

صنعت پتروشیمی از صادرات انجام شده، تاکنون 6 میلیارد و 650 میلیون دلار را در چرخه اقتصاد کشور تزریق کرده و حدود 1.5 میلیارد دلار نیز برای خرید و وارد کردن تجهیزات، کاتالیست‌ها و کالاهای مورد نیاز هزینه شده است. براین اساس به گفته مهدوی ابهری تا پایان امسال، چهار میلیارد دلار دیگر صادرات پتروشیمی انجام خواهد شد که طبق تعهدات، ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد وارد می‌شود.