تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع

10:25 - 1400/01/21
قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

جماران: مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزیی در دوسه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.