تغییر سود عملیاتی « و بصادر »

10:20 - 1400/01/21
سود عملیاتی بانک صادرات ایران در ماه آذرماه 258.6 میلیارد تومان نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.

بانک صادرات ایران: درآمدهای تسهیلات اعطا شده این بانک در آذرماه سال‌جاری با بیش از ١٣ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، از 845.3 میلیارد تومان به 959.1 میلیارد تومان افزایش یافت که در این مدت بیش از 113.7 میلیارد تومان افزایش داشت. سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آذر یک هزار و 151 میلیارد تومان بود که نسبت به آبان‌ماه (ماه قبل)، 144.8 میلیارد تومان کاهش یافت و در مجموع سود عملیاتی بانک از مجموع نتایج به‌دست‌آمده بالغ‌بر 258.6 میلیارد تومان در آذرماه بهبود یافت که نشان دهنده تغییر این بانک در بخش سودآوری عملیاتی است.

در همین حال امروز «وبصادر» یکی از املاک خود در خیابان فرشته را به نرخ کارشناسی 110 میلیارد تومان آگهی کرده است. به نظر جا دارد شفاف سازی آن در کدال و بهای تمام شده ملک و اثرات ان کمی روشن شود.

تغییر سود عملیاتی « و بصادر »5