آغاز پرداخت بدهی دارویی‌ها از صندوق توسعه ملی

10:15 - 1400/01/21
پرداخت بودجه ۵۰۰ میلیون یورویی سلامت از صندوق توسعه ملی آغاز شد.

فانا: معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: نخستین بخش ریالی از مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو دریافتی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی دارو، تجهیزات پزشکی و سایر بدهی‌های نظام سلامت، امروز واریز می‌شود. به گفته سعید نمکی روز گذشته نخستین تخصیص به مبلغ ۲۶۴۰ میلیارد تومان برای سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته شد و این مبلغ از امروز در حساب این سازمان است.