دو حذفی در دادوستدهای بورس تهران

09:57 - 1400/01/21
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تولیدی گرانیت بهسرام و پتروشیمی فارابی را از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف می‌کند و به بازار پایه فرابورس انتقال می‌دهد.

دنیای بورس: براساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های تولیدی گرانیت بهسرام («کهرام») و پتروشیمی فارابی («شفارا») از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 10 آذرماه امسال حذف و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس ایران است.