بسته محرمانه برای مدیریت تحریم‌ها

09:44 - 1400/01/21
بسته محرمانه دولت و مجلس برای مدیریت تحریم‌های جدید آماده شد.

تسنیم: سعید باستانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این کمیسیون با تشکیل ۱۰ کارگروه تمام صنایع نفت، آب و برق، پتروشیمی و حتی خودروسازی را بررسی و برنامه ریزی لازم را در مورد برخورد با تحریم‌های جدید انجام داده است.

در همین رابطه نیز بخوانید: لزوم تشکیل اتاق فکر برای مبارزه با تحریم‌ها