گزارش شستا از واگذاری‌ها

09:31 - 1400/01/21
بر مبنای گزارش شستا، سرمایه‌گذاران استقبال چندانی از واگذاری شرکت‌های شستا نداشته‌اند.

 مرتضی لطفی؛ مدیرعامل شستا و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

  • کسی که برای سرمایه‌گذاری پیشقدم می‌شود اولین انتظاری که دارد سود و بازگشت سرمایه است. تغییر مداوم نرخ ارز، بی‌ثباتی اقتصادی، کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها و... فضایی را ایجاد کرده که باعث سرخوردگی فعالان اقتصادی و ناامیدی آنها نسبت به آینده شده است و در این شرایط نمی‌توان انتظار خرید واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاری را داشت.
  • تلاش می‌کنیم با نگاه و رویکرد سهامداری از بنگاه‌داری خارج شویم. در ماه‌های گذشته چندین بار آگهی منتشر و تعدادی از بنگاه‌ها را از طریق فرابورس عرضه کرده‌ایم اما برای واگذاری به مانع بزرگ بی ثباتی اقتصاد برخورده‌ایم.
  • در ماه‌های گذشته برخی از واحدهایمان را به دلیل بی‌ثباتی قیمت ارز و افزایش قیمت‌ها مجبور شدیم گاهی تا سه نوبت هم ارزشگذاری کنیم.
  • ما تاکنون 105 شرکت را برای واگذاری عرضه کرده‌ایم اما متاسفانه آن‌طور که انتظار می‌رفت از واگذاری‌ها استقبال نشده است.

منبع:‌ اتاق بازرگانی تهران